CJENIK USLUGA U KAMPU 2021.

AUTO+KARAVAN
ILI AUTODOM
01.05 – 30.06
01.09 – 15.10
01.07 – 31.08
Osoba 58.50 kn 75.50 kn
Djeca (od 1 do 15g.) 31.50 kn 31.50 kn
Dodatni šator 31.50 kn 31.50 kn
MOBILNA KUĆICA 01.05 – 31.05 01.06 – 30.06 01.07 – 31.08 01.09 – 30.09
Premium 6+1 osoba 515.00 kn 880.00 kn 1030.00 kn 880.00 kn
Comfort 4+2 osoba 441.00 kn 588.00 kn 809.00 kn 515.00 kn
Apartman 01.05 – 30.06
01.09 – 15.10
01.07 – 31.08
Apartman A1 (2+2) 440.00 kn 592.00 kn
Apartman A2 (2+1) 296.00 kn 440.00 kn
Auto + šator 01.05 – 30.06
01.09 – 15.10
01.07 – 31.08
Osoba 50.00 kn 58.50 kn
Djeca (od 1 do 15g.) 31.50 kn 31.50 kn
Dodatno vozilo (trailer) 28.80 kn 31.50 kn
Električna energija na dan 22.80 kn 22.80 kn
Klima 42.50 kn 42.50 kn
Psi (kućni ljubimci) 15.00 kn 15.00 kn
Voda 42.50 kn 42.50 kn

Sve su cijene izražene u HRK, 13% poreza je uračunato u cijenu . 1 ili 2 noći 20% viša cijenaBORAVIŠNA PRISTOJBA

01.01 – 30.04
01.11 – 31.12
01.05 – 31.06
01.09 – 31.10
01.07 – 31.08
Odrasla osoba 8.00 kn 8.00 kn 8.00 kn
Djeca 12 – 18g. 50% 50% 50%

DCC 5% popust
CCI 5% popust